Nga Frika në Dashuri

2012 FUNDI I BOTES

 Kjo ueb-faqe është krijuar për të ua lehtësuar juve dhimbjen për afrimin e fundit të botës sipas kalendarit Maja. Kështu do të mësojmë se çka mund të jetë fundi i botës dhe sa bukur është. Kërkova një ditë internet për 2012 dhe çfarë gjeta ca foto nga filmat 2012 Fundi i botes, dhe 2012 Fundi...

Në Shqip - www.gezimselmani.tk In English - www.gezimselmani-eng.tk Na Srpski - www.gezimselmani-rs.tk Deutschland - www.gezimselmani-de.tk